Ovaj predlog unapređenja odnosa sa medijima prezentovan je 7. aprila 2011. na 11. međunarodnoj konferenciji “E trgovina” na ” na Paliću